ODPOR VODIČE
Známe-li měrný odpor materiálu vodiče, jeho délku a průřez, pak celkový odpor vodiče vypočítáme podle vzorce
R = ρ · l
S
kde  ...  elektrický odpor vodiče v Ω
ρ ... měrný elektrický odpor v µΩm
l ... délka vodiče v metrech
S ... průřez vodiče v mm2
Odpor kovových vodičů roste úměrně se stoupající teplotou vodičů nebo teplotou okolí, ve které jsou vodiče.

Měrný odpor

značka ρ (řecké písmeno ró) – odpor vodiče dlouhého jeden metr o průřezu 1 mm2. Jeho hodnota se zvyšuje s teplotou. Pro teplotní rozsah 0 až 100 °C platí vztah
ρ = ρ0 (1 + αt)
kde  ρ0 ...  měrný elektrický odpor při teplotě 0 °C v µΩm
α ... teplotní součinitel odporu v K-1
t ... teplota vodiče ve °C
Hodnoty měrného odporu různých materiálů při teplotě 0°C jsou v následující tabulce:
Kov ρ0 [µΩm] α·103 [K-1]
bronz0,172
cín0,124,7
hliník0,0284
hořčík0,0444
chrom0,92,5
chromnikl1,10,18
iridium0,0534,1
kobalt0,116
konstantan0,490,05
manganin0,430,02
měď0,01784
molybden0,054,7
nikelin0,430,18
nikl0,075,8
olovo0,213,9
platina0,1053,6
rtuť0,9580,9
stříbro0,01633,8
tantal0,143,2
uhlíkové vlákno60-0,5
wolfram0,0554,4
zinek0,0593,8
zlato0,0233,98
železo0,136,53