převody fyzikálních jednotek R E J S T Ř Í K   J E D N O T E K
  [CNW:Counter] NÁPOVĚDA   |  AUTOR        
 
1   A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Y
Reklama:
1
Nahoru na začátek
15° Centigrade Thermal Unit
A
Nahoru na začátek
abampér
abcoulomb
abfarad
abohm
absiemens
abvolt
acre (akr)
admiralty (imperial) knot
akr (= acre)
ampér
ampér internacionální
ampér mezinárodní
ampér/centimetr
ampér/metr
ampér/milimetr
ampérhodina
ampérsekunda
angström
apostilb
ar
astron
astronomická jednotka
atmosféra (fyzikální)
atmosféra (technická)
atomová hmotnostní jednotka
attojoule
B
Nahoru na začátek
bar
barell
barye
British atmosphere (normal)
BTU (39 °F)
BTU (60 °F)
BTU Inter. Steam Tables
BTU mean
BTU/hodinu
BTU/minutu
BTU/sekundu
bushel
C
Nahoru na začátek
C (rychlost světla)
cable
Carcelova lampa
celsius
cent (= hundredweight)
cental
centigrad
centilitr
centimetr
centimetr čtvereční
centimetr krychlový
centimetr rtuťového sloupce
centimetr vodního sloupce
centimetr³/hodinu
centimetr³/minutu
centimetr³/sekundu
centimetr/hodinu
centimetr/minutu
centimetr/sekundu
centimetr/sekundu²
circle
coulomb
coulomb internacionální
coulomb mezinárodní
cubic foot (krychlová stopa)
cubic inch (krychlový palec)
cubic yard (krychlový yard)
cup (šálek)
D
Nahoru na začátek
decilitr
decimální svíčka
decimetr
decimetr čtvereční
decimetr krychlový
decimetr³/hodinu
decimetr³/minutu
decimetr³/sekundu
degree
dekáda
dekagram
dělostřelecká čárka
den (střední sluneční)
den hvězdný
den siderický
desetiletí
desítka
drachm apothecaries'
dram (doušek)
dry barrel
dry pint
dry quart
dyn
dyn/centimetr²
dyne·centimetr
E
Nahoru na začátek
electrical horse power hour
elektron volt
elektronvolt/sekundu
erg
erg/sekundu
etmal
F
Nahoru na začátek
fahrenheit
farad
farad internacionální
farad mezinárodní
fathom
fermi
flame (plamen)
fluid drachm
fluid dram
fluid ounce
fluid scruple
foot
foot čtvereční
foot of water (vodního sloupce)
foot·kandela
foot·poundal/sekundu
foot·pound-force/sekundu
foot³/hodinu
foot³/minutu
foot³/sekundu
foot/hodinu
foot/minutu
foot/sekundu
foot/sekundu²
franklin
furlong
G
Nahoru na začátek
gal
gallon
gallon/den
gallon/hodinu
gallon/minutu
gallon/sekundu
gama
gauss
gigajoule
gigaohm
gigapascal
gigapond
gigawat·hodina
gigawatt
gill
gon (= grad)
grad
grain (zrno)
grain-weight
gram
gram/centimetr³
gram/decimetr³
gram/litr
gram/metr³
gram/mililitr
gram/milimetr³
H
Nahoru na začátek
hand
Harcourtova lampa
Hefnerova svíčka
hektar
hektolitr
hektometr
hektopascal
hektopieza
hodina
hodinový kůň
horse power hour
hundredweight
CH
Nahoru na začátek
chain
I
Nahoru na začátek
inch
inch čtvereční
inch of mercury (rtuť. sloupce)
inch of water (vodního sloupce)
internacionální ampér
internacionální coulomb
internacionální farad
internacionální ohm
internacionální siemens
internacionální volt
internacionální weber
J
Nahoru na začátek
jednotka X
joule
joule/hodinu
joule/minutu
joule/sekundu
K
Nahoru na začátek
kalorie
kalorie/hodinu
kalorie/minutu
kalorie/sekundu
kandela
kandela/m²
karát
kelvin
kiloampér
kiloampér/metr
kilocoulomb
kilodyn
kiloelektron volt
kiloelektronvolt/sekundu
kilogram
kilogram/centimetr²
kilogram/centimetr³
kilogram/decimetr³
kilogram/litr
kilogram/metr²
kilogram/metr³
kilogram/mililitr
kilogramme-force
kilogramme-force·mètre
kilojoule
kilojoule/hodinu
kilojoule/minutu
kilojoule/sekundu
kilokalorie
kilokalorie/hodinu
kilokalorie/minutu
kilokalorie/sekundu
kilometr
kilometr čtvereční
kilometr krychlový
kilometr/hodinu
kilometr/hodinu·sekundu
kilometr/hodinu²
kilometr/minutu
kilometr/sekundu
kilonewton
kiloohm
kilopascal
kilopond
kilopond·centimetr
kilopond·metr
kilopond/centimetr²
kilopond/decimetr²
kilopond/metr²
kilopond/milimetr²
kilopondmetr/minutu
kilopondmetr/sekundu
kilosiemens
kilovolt
kilowatt
kilowatt·hodina
kilowatt·sekunda
knot (= uzel)
koňská síla
koňská síla·hodina
krychl.centimetr·atmosf.(fyz.)
kůň
L
Nahoru na začátek
lague
lambert
lampa Carcelova
lampa Harcourtova
lampa spermacetátová
lenz
libra (= pound)
link
liquid pint
liquid quart
litr
litr/den
litr/hodinu
litr/minutu
litr/sekundu
litratmosféra (fyzikální)
litratmosféra (technnická)
lumen/metr²
lux
M
Nahoru na začátek
maxwell
megadyn
megadyn/centimetr²
megaelektron volt
megaelektronvolt/sekundu
megajoule
megakalorie
meganewton
megaohm
megapascal
megapond
megapond·metr
megavolt
megawatt
megawatt·hodina
měsíc (30
měsíc (31 dní)
měsíc anomalistický
měsíc kalendářní
měsíc siderický
měsíc tropický
metr
metr čtvereční
metr krychlový
metr vodního sloupce
metr³/den
metr³/hodinu
metr³/minutu
metr³/sekundu
metr/den
metr/hodinu
metr/hodinu²
metr/minutu
metr/sekundu
metr/sekundu²
mezinárodní ampér
mezinárodní coulomb
mezinárodní farad
mezinárodní ohm
mezinárodní siemens
mezinárodní svíčka
mezinárodní volt
mezinárodní weber
mho
mikroampér
mikrobar
mikrocoulomb
mikrofarad
mikrogal
mikrogram
mikrojoule
mikrometr
mikronewton
mikrosiemens
mikroohm
mikropascal
mikrosekunda
mikrotesla
mikrovolt
mikrowatt
mil (mili-inch)
míle
míle čtvereční
mile nautical imperial
mile nautical international
míle/hodinu
mile/hodinu·sekundu
míle/minutu
míle/sekundu
milénium
miliampér
milibar
milicoulomb
milifarad
miligal
miligrady
miligram
miligram/metr³
milijoule
milikalorie
mililitr
mililitr/hodinu
mililitr/minutu
mililitr/sekundu
milimetr
milimetr čtvereční
milimetr krychlový
milimetr rtuťového sloupce
milimetr vodního sloupce
milimetr/sekundu
milimetr/sekundu²
milinewton
miliohm
milipascal
milipond
milisekunda
milisiemens
militesla
milivolt
miliwatt
miliwatt·sekunda
miliweber
minim
minuta
minuty
N
Nahoru na začátek
nanoampér
nanocoulomb
nanofarad
nanojoule
nanometr
nanosekunda
nanotesla
nanovolt
nautical mile imperial
nautical mile international
nautická čárka
newton
newton·metr
nit
nox
O
Nahoru na začátek
oested
ohm
ohm internacionální
ohm mezinárodní
ounce
ounce/hodinu
ounce/minutu
ounce/sekundu
ounce apothecaries'
ounce troy
ounce/gallon
ounce-force per square foot
ounce-force per square inch
ounce-force per square yard
ounce-force·inch
P
Nahoru na začátek
parafínová svíčka
parsek
pascal
peck
pennyweight
pentanová svíčka
perch (= rod)
phot
pica
pieza
pikoampér
pikocoulomb
pikofarad
pint
plný úhel
point
pond
pond·centimetr
posuv
pound troy
pound (libra)
pound/foot³
pound/gallon
pound/inch³
pound/yard³
poundal
poundal·foot
pound-force·foot
pound-force·inch
pound-force·yard
pound-weight
pound-weight per square foot
pound-weight per square inch
pravý úhel
přímý úhel
Q
Nahoru na začátek
quart
quarter
quarter (čtvrtka)
quintal
R
Nahoru na začátek
radián
rankine
réaumur
rod
rok anomalistický
rok gregoriánský
rok juliánský
rok siderický (hvězdný)
rok světelný
rok tropický
rood
rydberg
S
Nahoru na začátek
scruple (špetka)
sea lague
sekunda
setina centigradu
siemens
siemens internacionální
siemens mezinárodní
silová (váhová) tuna
silový (váhový) gram
silový (váhový) kilogram
silový (váhový) miligram
silový gram·centimetr
slug/foot³
spermacetátová lampa
statampér
statcoulomb
statfarad
statohm
statsiemens
statvolt
sten
stenmetr
stenmetr/sekundu
stilb
stilbradián
století
stone
stupeň
světelný rok
svíčka decimální
svíčka Hefnerova
svíčka mezinárodní
svíčka parafínová
svíčka pentanová
svíčka Violleova
šestnáctina
T
Nahoru na začátek
table spoon (lžíce)
tea spoon (lžička)
terajoule
terawatt
termie
tesla
therm (term)
tíhové zrychlení (g)
ton (long)-weight
ton (long)-weight per sq. foot
ton (long)-weight per sq. inch
ton (short)-weight
ton (short)-weight per sq. foot
ton (short)-weight per sq. inch
ton (UK, long, dlouhá)
ton (US, short, krátká)
ton-force (long)·foot
torr
tuna
tuna/metr³
týden
U
Nahoru na začátek
úhel plný
úhel pravý
úhel přímý
uzel (knot)
V
Nahoru na začátek
Violleova svíčka
volt
voltsekunda
voltsekunda/metr²
volt internacionální
volt mezinárodní
vteřiny
W
Nahoru na začátek
watt
watt internacionální
watt·hodina
watt·sekunda
weber
weber/metr²
weber internacionální
weber mezinárodní
Y
Nahoru na začátek
yard
yard čtvereční
yard³/hodinu
yard³/minutu
yard³/sekundu
Reklama: