PŘEHLED JEDNOTEK ELEKTRICKÉ VODIVOSTI
Elektrická vodivost, konduntance
značka G – převrácená hodnota elektrického odporu R. Platí tedy:
G = 1 / R
Hlavní jednotkou elektrické vodivosti v soustavě SI je 1 siemens (1 S = 1 m-2·kg-1·s3·A2).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
mikrosiemens
milisiemens
siemens
kilosiemens
µS
mS
S
kS
10-6
10-3
1
103
Starší a cizí jednotky
mho
internacionální siemens
statsiemens
absiemens
 
int S, S int
sS
aS
1
0,9995
1,113·10-12
1·109
Siemens         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka S – vodivost vodiče, jehož odpor je 1 ohm. Místo označení S se dříve užívalo označení 1/Ω.
Mho         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
Místo dnešního názvu siemens, navrženého podle zákonné měrové soustavy pro jednotku elektrické vodivosti G, bylo navrhováno označení mho (utvořené z obráceného názvu ohm), používané hlavně v části anglické odborné literatury. Název však nebyl odborně přijat.
Internacionální siemens         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int S, S int – starší jednotka, definovaná jako vodivost vodiče, jehož odpor je 1 internacionální ohm.
Statsiemens         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka sS – jednotka v absolutní elektrostatické soustavě CGS.
Absiemens         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka aS – jednotka v absolutní elektromagnetické soustavě CGS.