PŘEHLED JEDNOTEK MAGNETICKÉHO TOKU
Magnetický (indukční) tok
značka Φ – skalární součin magnetické indukce B a plochy S kolmé na směr magnetické indukce
Φ = B · A
Hlavní jednotkou magnetické indukce v soustavě SI je 1 weber (1 Wb = 1 m²·kg·s-2·A-1).
Jednotka Značka Převodní koeficient
Soustava SI – základní, násobné a dílčí jednotky
miliweber
weber
mWb
Wb
10-3
1
Soustava SI – vedlejší jednotky
voltsekunda V·s 1
Starší a cizí jednotky
internacionální weber
maxwell
maxwell (CGSes)
int Wb, Wb int
M, Mx
M, Mx
1.00034
10-8
299,794
Weber         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka Wb – magnetický tok, který indukuje v závitu ho obepínajícím elektromotorické napětí 1 voltu, zmenšuje-li se tento tok rovnoměrně tak, že za 1 sekundu zanikne.
Internacionální weber         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka int Wb, Wb int – dříve užívaná jednotka magnetického toku. 1 Wbint = 1 Vint · 1 s.
Maxwell         Zpátky na předchozí Nahoru na začátek
značka M, Mx – jednotka v absolutní soustavě CGS. V elektromagnetické soustavě CGSem má hodnotu 10-8 Wb, v elektrostatické soustavě CGSes má hodnotu 299,794 Wb.